Natuur & landschap

De dynamische rivieren de Waal en de Maas hebben grote invloed gehad op het ontstaan van het huidige rivierenlandschap. Door afzetting van zand zijn de typische oeverwallen en uiterwaarden gevormd. De uiterwaarden bieden ruimte aan grazende koeien en aan ontwikkeling van bijzondere natuur. De dijken beschermen de bewoners in de dorpen, die gebouwd zijn op de oeverwallen.