Herinneren, Herdenken en Gedenken

Het jaar 2020 kent veel gedenkwaardige momenten, zoals herinneringen aan het hoge water in 1995 en 75 jaar herdenken en gedenken van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bezoekerscentrum De Grote Rivieren schenkt  aandacht aan deze gebeurtenissen en meldt al enkele belangrijke data voor opname in de agenda’s.

Met expositie Vijfentwintig Jaar Geleden Hoog Water  roept het centrum herinneringen op aan de woelige dagen rond de hoge waterstand van de rivieren en evacuatie van velen  in 1995. De opening van de expositie  is op zondag 26 januari 2020 om 14.00, daarna is de expositie tot en met 9 februari te bekijken  op dinsdag en woensdag van 11.00 tot 15.00 uur, vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Een  inwoner van Heerewaarden die de herinneringen zeer beeldend kan terughalen , verzorgt dinsdag een lezing in het centrum. Aanvang: 19.30 uur.

De opening van de tentoonstelling 75 Jaar Bevrijding op zondag 5 april, vormt de opening van het nieuwe seizoen.  Van 14.00 tot 17.00 kunnen belangstellenden onder het genot van een drankje en hapjes ervaren hoe Heerewaarden en omgeving er tijdens de oorlog uitzag.

Begin mei wordt in een  indringende toneeluitvoering  de prangende vraag gesteld: ‘Denken we nog weleens terug…..wérkelijk terugdenken?’  Een legervoertuigendag op zondag 14 juni sluit het gedenken en herdenken van de Tweede Wereld  af.

Voor beide tentoonstellingen geldt: scholen en groepen op afspraak. Meer info: De Grote Rivieren , tel.0418-572831 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Foto:1995.Een doodstille Van Heemstraweg ingeklemd tussen het hoge water .Foto: Hilde Kuus

 

1195 hoog water van heemstraweg. Foto Hilde Kuus 2

openingstijden

Ons bezoekerscentrum is geopend van zondag 7 april tot en met woensdag 30 oktober. Voor een groepsbezoek buiten de openingstijden en in de periode van november t/m maart zijn wij op afspraak open. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Vogelcursus

Dit jaar start er weer een nieuwe vogelcursus voor het seizoen 2019-2020, deze wordt gehouden in het Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden.

Deze cursus wordt gegeven op 8 dinsdagavonden. Deze is vanaf 17 september elke 3e dinsdag van de maand ( met uitzondering van de maand december).

Tijdens deze avonden zullen diverse vogelsoorten die in Nederland voorkomen en de zeldzame dwaalgasten, hun geluiden en biotopen en de natuurgebieden waar ze voorkomen, worden behandeld.

De kosten voor deze gehele cursus zijn € 45,--.

Daarnaast zullen er na elke cursusavond excursies gehouden worden in diverse natuurgebieden, zowel in het rivierengebied als er buiten. Deze vinden altijd op een zondag plaats. Deze zondagen worden tijdens de cursusavonden doorgegeven. 

Bij vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Gerard van Doremaele, telefoon 0418-633631, email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lezing Vogeltrek en Vreemde Vogels.

Heerewaarden – In ons  bezoekerscentrum verzorgt  vogelaar Gerard van Doremaele op dinsdag 10 september een lezing over de Vogeltrek en de Vreemde Vogels die in ons land neerstrijken..Aanvang: 20.00 uur.

In de herfst is de vogelwereld volop in beroering. Vertrouwde vogels trekken weg uit ons land en vreemde vogels strijken hier in grote getale neer. Gerard van Doremaele vertelt over de Trekonrust  en over bekende zomer- en wintergasten. De timing van het moment van vertrek is van levensbelang. Wie te vroeg vertrekt, komt in een gebied waar nog niet te leven valt. Wie te laat op de wieken gaat, vindt alle broedplekken in het wintergebied bezet. 

Nijlgans foto Tineke Vink Liefkens

Aangepaste openingstijden

Vanaf heden gelden de volgende openingstijden: dinsdag en woensdag van 10.00 tot 17.00 uur. Donderdag van 10.00 tot 12.30 uur. Vrijdag gesloten. 

Activiteitenkalender 2019

 

28     augustus            13.30/15.00 uur         Waalwoemi’s
                                                                 struinen naar de waal
                                                                 waar leven insecten
4 5 6 september         vanaf 18.00 uur          Wandel 3-daagse

10 september            aanvang 20.00 uur      Lezing Vogeltrek en Vreemde
                                                                Vogels.

18     september         13.30/15.00 uur         Waalwoemi’s
                                                                 insectenhotel maken
29     september         11.00/16.00 uur         Roofvogel dag
23     oktober             13.30/15.00 uur         Waalwoemi’s
                                                              Knutselen voor Halloween
26     oktober             informatie volgt          Halloweentocht
3      november          informatie volgt          Ouderwets opscheppen
20     november          13.30/15.00              Waalwoemi’s
                                                                Drijfhoutdieren maken             
                                                                Neem je hamer mee!     
18     december          13.30/15.00              Waalwoemi’s
                                                                Kerst knutselen

Voor meer informatie houdt onze facebookpagina en website in de gaten. Voor vragen neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel naar 0487-572831.

 

Activiteiten Vierkant Nieuw 300px

Jaarverslag 2014 en beleidsplan 2015 tot 2020

 

 

 

Jaarverslag 2014:

Het Bezoekerscentrum de Grote Rivieren heeft als doel de belangstellenden en leerlingen van het basisonderwijs van de scholen in de gemeenten Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel te informeren in het menselijk handeling in het rivierengebied. Onder dat menselijk handelen dient te worden verstaan de door de mens in het verleden verrichte werkzaamheden, waarbij de rivieren worden gebruikt (riviervisserij en scheepsvaart), maar ook het beheren van het water om daarmee overstromingen en soortgelijke catastrofes te voorkomen. Ook is in het verleden dit menselijk handelen bepalend geweest voor de economische voor- en tegenspoed in dit gebied. Denk daarbij aan de agrarische sector, steenfabricage en riviervisserij.

In 2014 heeft het Bezoekerscentrum deze taken vorm gegeven door het tentoonstellen van de museale collectie Riviervisserij, waarbij specifiek aandacht geschonken werd aan de milieuontwikkeling in de laatste helft van de vorige eeuw. De tentoonstelling over de beheersing van het water van de rivieren de Maas en de Waal, waarbij de bijna overstromingen in het gebied Land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard bijzondere aandacht krijgen. Hoe gaan we om met de aanleg van nieuwe woonwijken? Daarnaast is er dit jaar speciale aandacht besteed aan de kinderen van 4 tot 9 jaar door de tentoonstelling “Over Nachten”. Een tentoonstelling die kinderen een inzage geven in het bos tijdens de nacht. Wat doen de dieren dan? Slaapt de vos, egel en ree?

Natuur Milieu Educatie. Het Bezoekerscentrum ondersteunt de biologie°, aardrijkskunde/ en geschiedenislessen op 39 basisscholen in de gemeente Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Dit wordt gedaan door het uitlenen van leskisten, lessen geven door gastdocenten en projecten in en rondom het Bezoekerscentrum. Speciale aandacht is geschonken aan diverse werkzaamheden in dit gebied door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, natuurvriendelijk tuinieren, vogelbestand, historische gebeurtenissen in de directe omgeving, sportvisserij en ontwikkeling van landkaarten door middel van lezingen:

  • Natuurvriendelijke oevers
  • Van versteende tuin naar tuinreservaat
  • Vogeltrek en bedreigde soorten
  • Ruilverkaveling
  • Sportvisserij in Nederland
  • Oude kaarten rivierengebied

Door middel van struintochten, het vogelkooitjesproject, bezoek aan fort Nieuw St. Andries en rondwandeling wordt extra aandacht gegeven aan natuur en historie van de nabije omgeving.

Deze activiteiten zijn ontwikkeld en ondersteund door een team van ongeveer 50 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn onderverdeeld in mensen die het Bezoekerscentrum, qua gebouw, tuin, tuinmeubilair, beheer en expositie onderhouden. Daarnaast zijn er vrijwilligers die als gastdocent voor leerlingen van basisscholen optreden, leskisten prepareren en lesprogramma’s samenstellen. Een gezellig samenzijn van vrijwilligers met hetzelfde doel, namelijk anderen informeren.

 

Beleidsplan 2015 tot 2020:

1. Visie:

a. Ontwikkeling: de ontwikkeling van waterbeheersing door RWS, Waterschappen en Provincie.

b. Toekomst: door de verandering van het klimaat zal het rivierwater onvoorspelbaar zijn. Overheden moeten door hun ingrepen nu en in de toekomst calamiteiten voorkomen. Het Bezoekerscentrum kan hierover informatie bieden aan leerlingen BO + VO en overige geïnteresseerden. Het centrum moet zich onderscheiden van andere organisaties, zoals musea en educatieve organisaties. Via het NME zullen leerlingen d.m.v. leskisten en gastlessen geïnteresseerd worden in de handelingen in het rivierengebied. Daarvoor zullen innovatieve leskisten en lesmethoden ontwikkeld worden.

c. Ambities: het Bezoekerscentrum streeft ernaar om op termijn (2 jaar) het centrum van het Rivierengebied te worden waar alle informatie over de rivieren en waterbeheersing te vinden is.

d. Core-business: het Bezoekerscentrum informeert over waterbouwkundige strategie van overheden, RWS, Waterschappen en Provincie ter bescherming van de inwoners van dit rivierengebied (grens Duitsland tot Dordrecht).

2. Doelstellingen: SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

a. Wij hopen binnen 2 jaar het Bezoekerscentrum in te richten als een informatiecentrum voor de waterbeheersing in het Rivierengebied. Hierbij willen wij een aparte plaats invullen om het gedrag van rivierwater zichtbaar te maken om daarmee inzicht te geven in het waarom bepaalde maatregelen door de overheid worden genomen. Er zal ook nadruk worden gelegd op de gevolgen van de klimaatveranderingen op de waterbeheersing.

b. Het Bezoekerscentrum zal uniek zijn in het Rivierengebied op het gebied van informatie waterbeheersing. Mede vanwege de ligging, midden in het rivierengebied met de verbinding tussen Waal en Maas en de natuurgebieden met verschillende forten op loopafstand.

c. Bezoek van leerlingen van BO + VO, en belanghebbenden, het uitlenen van leskisten en het geven van gastlessen zullen maatgevend zijn om succes te meten.

d. Het voortbestaan van het centrum is afhankelijk van de financiële toestand waarin het centrum kan verkeren. Daarom is het aantal bezoekers maatgevend voor het bestaansrecht. Voldoende leerlingen en belangstellenden.

e. Meetbare resultaten: 2000 volwassenen en 3000 kinderen. Uitleen van leskisten waarbij de vergoeding van de 3 gemeenten gewaarborgd zijn.

f. Bovenstaande meetbare resultaten dienen binnen een termijn van maximaal 2 jaar bereikt zijn (2018).

g. Door middel van enquêtes en contacten zal zichtbaar moeten worden wat onze doelgroep hiervan vindt. Jaarlijks zal dit onderzocht moeten worden.

Copyright Like2movit, 2013