activiteiten 2020

Knutselmiddag                           12 feb                               2020

Vogelcursus                               18 feb                               2020

Knutselmiddag                           11 maart                           2020

Vogelcursus                               17 maart                           2020

Opening seizoen/expositie            5 april                               2020

Expositie 75 jaar herdenken         5 april       -       14 juni      2020

Paasmiddag                               8 april                               2020

Vogelcursus                               21 april                             2020

Toneel uitvoering                      2&3 mei                             2020

Start pompoen wedstrijd             13 mei                              2020

Vogelcursus                               19 mei                              2020

Knutselmiddag                           10 juni                              2020

Legervoertuigen dag                   14 juni                              2020

Modderdag                                29 juni                              2020

Hobbymarkt                              13 sept                              2020

Eind pompoenwedstrijd              16 sep                               2020

Knutselmiddag                           14 okt                               2020

Ouderwets opscheppen               1 nov                                2020
Afsluiting seizoen

Knutselmiddag                           11 nov                              2020

Knutselmiddag                           16 dec                              2020

 

 

 

Herinneren, Herdenken en Gedenken

Het jaar 2020 kent veel gedenkwaardige momenten, zoals herinneringen aan het hoge water in 1995 en 75 jaar herdenken en gedenken van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bezoekerscentrum De Grote Rivieren schenkt  aandacht aan deze gebeurtenissen en meldt al enkele belangrijke data voor opname in de agenda’s.

Met expositie Vijfentwintig Jaar Geleden Hoog Water  roept het centrum herinneringen op aan de woelige dagen rond de hoge waterstand van de rivieren en evacuatie van velen  in 1995. De opening van de expositie  is op zondag 26 januari 2020 om 14.00, daarna is de expositie tot en met 9 februari te bekijken  op dinsdag en woensdag van 11.00 tot 15.00 uur, vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Een  inwoner van Heerewaarden die de herinneringen zeer beeldend kan terughalen , verzorgt dinsdag 11 februari een lezing in het centrum. Aanvang: 19.30 uur.
Het bezoekerscentrum is speciaal voor deze gelegenheid extra geopend op aangegeven tijden.

De opening van de tentoonstelling 75 Jaar Bevrijding op zondag 5 april, vormt de opening van het nieuwe seizoen.  Van 14.00 tot 17.00 kunnen belangstellenden onder het genot van een drankje en hapjes ervaren hoe Heerewaarden en omgeving er tijdens de oorlog uitzag.

Begin mei wordt in een  indringende toneeluitvoering  de prangende vraag gesteld: ‘Denken we nog weleens terug…..wérkelijk terugdenken?’  Een legervoertuigendag op zondag 14 juni sluit het gedenken en herdenken van de Tweede Wereld  af.

Voor beide tentoonstellingen geldt: scholen en groepen op afspraak. Meer info: De Grote Rivieren , tel.0418-572831 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Foto:1995.Een doodstille Van Heemstraweg ingeklemd tussen het hoge water .Foto: Hilde Kuus

 

1195 hoog water van heemstraweg. Foto Hilde Kuus 2

Vogelcursus

Dit jaar start er weer een nieuwe vogelcursus voor het seizoen 2019-2020, deze wordt gehouden in het Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, Langestraat 38, 6624 AB Heerewaarden.

Deze cursus wordt gegeven op 8 dinsdagavonden. Deze is vanaf 17 september elke 3e dinsdag van de maand ( met uitzondering van de maand december).

Tijdens deze avonden zullen diverse vogelsoorten die in Nederland voorkomen en de zeldzame dwaalgasten, hun geluiden en biotopen en de natuurgebieden waar ze voorkomen, worden behandeld.

De kosten voor deze gehele cursus zijn € 45,--.

Daarnaast zullen er na elke cursusavond excursies gehouden worden in diverse natuurgebieden, zowel in het rivierengebied als er buiten. Deze vinden altijd op een zondag plaats. Deze zondagen worden tijdens de cursusavonden doorgegeven. 

Bij vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Gerard van Doremaele, telefoon 0418-633631, email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Jaarverslag 2014 en beleidsplan 2015 tot 2020

 

 

 

Jaarverslag 2014:

Het Bezoekerscentrum de Grote Rivieren heeft als doel de belangstellenden en leerlingen van het basisonderwijs van de scholen in de gemeenten Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel te informeren in het menselijk handeling in het rivierengebied. Onder dat menselijk handelen dient te worden verstaan de door de mens in het verleden verrichte werkzaamheden, waarbij de rivieren worden gebruikt (riviervisserij en scheepsvaart), maar ook het beheren van het water om daarmee overstromingen en soortgelijke catastrofes te voorkomen. Ook is in het verleden dit menselijk handelen bepalend geweest voor de economische voor- en tegenspoed in dit gebied. Denk daarbij aan de agrarische sector, steenfabricage en riviervisserij.

In 2014 heeft het Bezoekerscentrum deze taken vorm gegeven door het tentoonstellen van de museale collectie Riviervisserij, waarbij specifiek aandacht geschonken werd aan de milieuontwikkeling in de laatste helft van de vorige eeuw. De tentoonstelling over de beheersing van het water van de rivieren de Maas en de Waal, waarbij de bijna overstromingen in het gebied Land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard bijzondere aandacht krijgen. Hoe gaan we om met de aanleg van nieuwe woonwijken? Daarnaast is er dit jaar speciale aandacht besteed aan de kinderen van 4 tot 9 jaar door de tentoonstelling “Over Nachten”. Een tentoonstelling die kinderen een inzage geven in het bos tijdens de nacht. Wat doen de dieren dan? Slaapt de vos, egel en ree?

Natuur Milieu Educatie. Het Bezoekerscentrum ondersteunt de biologie°, aardrijkskunde/ en geschiedenislessen op 39 basisscholen in de gemeente Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Dit wordt gedaan door het uitlenen van leskisten, lessen geven door gastdocenten en projecten in en rondom het Bezoekerscentrum. Speciale aandacht is geschonken aan diverse werkzaamheden in dit gebied door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, natuurvriendelijk tuinieren, vogelbestand, historische gebeurtenissen in de directe omgeving, sportvisserij en ontwikkeling van landkaarten door middel van lezingen:

  • Natuurvriendelijke oevers
  • Van versteende tuin naar tuinreservaat
  • Vogeltrek en bedreigde soorten
  • Ruilverkaveling
  • Sportvisserij in Nederland
  • Oude kaarten rivierengebied

Door middel van struintochten, het vogelkooitjesproject, bezoek aan fort Nieuw St. Andries en rondwandeling wordt extra aandacht gegeven aan natuur en historie van de nabije omgeving.

Deze activiteiten zijn ontwikkeld en ondersteund door een team van ongeveer 50 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn onderverdeeld in mensen die het Bezoekerscentrum, qua gebouw, tuin, tuinmeubilair, beheer en expositie onderhouden. Daarnaast zijn er vrijwilligers die als gastdocent voor leerlingen van basisscholen optreden, leskisten prepareren en lesprogramma’s samenstellen. Een gezellig samenzijn van vrijwilligers met hetzelfde doel, namelijk anderen informeren.

 

Beleidsplan 2015 tot 2020:

1. Visie:

a. Ontwikkeling: de ontwikkeling van waterbeheersing door RWS, Waterschappen en Provincie.

b. Toekomst: door de verandering van het klimaat zal het rivierwater onvoorspelbaar zijn. Overheden moeten door hun ingrepen nu en in de toekomst calamiteiten voorkomen. Het Bezoekerscentrum kan hierover informatie bieden aan leerlingen BO + VO en overige geïnteresseerden. Het centrum moet zich onderscheiden van andere organisaties, zoals musea en educatieve organisaties. Via het NME zullen leerlingen d.m.v. leskisten en gastlessen geïnteresseerd worden in de handelingen in het rivierengebied. Daarvoor zullen innovatieve leskisten en lesmethoden ontwikkeld worden.

c. Ambities: het Bezoekerscentrum streeft ernaar om op termijn (2 jaar) het centrum van het Rivierengebied te worden waar alle informatie over de rivieren en waterbeheersing te vinden is.

d. Core-business: het Bezoekerscentrum informeert over waterbouwkundige strategie van overheden, RWS, Waterschappen en Provincie ter bescherming van de inwoners van dit rivierengebied (grens Duitsland tot Dordrecht).

2. Doelstellingen: SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

a. Wij hopen binnen 2 jaar het Bezoekerscentrum in te richten als een informatiecentrum voor de waterbeheersing in het Rivierengebied. Hierbij willen wij een aparte plaats invullen om het gedrag van rivierwater zichtbaar te maken om daarmee inzicht te geven in het waarom bepaalde maatregelen door de overheid worden genomen. Er zal ook nadruk worden gelegd op de gevolgen van de klimaatveranderingen op de waterbeheersing.

b. Het Bezoekerscentrum zal uniek zijn in het Rivierengebied op het gebied van informatie waterbeheersing. Mede vanwege de ligging, midden in het rivierengebied met de verbinding tussen Waal en Maas en de natuurgebieden met verschillende forten op loopafstand.

c. Bezoek van leerlingen van BO + VO, en belanghebbenden, het uitlenen van leskisten en het geven van gastlessen zullen maatgevend zijn om succes te meten.

d. Het voortbestaan van het centrum is afhankelijk van de financiële toestand waarin het centrum kan verkeren. Daarom is het aantal bezoekers maatgevend voor het bestaansrecht. Voldoende leerlingen en belangstellenden.

e. Meetbare resultaten: 2000 volwassenen en 3000 kinderen. Uitleen van leskisten waarbij de vergoeding van de 3 gemeenten gewaarborgd zijn.

f. Bovenstaande meetbare resultaten dienen binnen een termijn van maximaal 2 jaar bereikt zijn (2018).

g. Door middel van enquêtes en contacten zal zichtbaar moeten worden wat onze doelgroep hiervan vindt. Jaarlijks zal dit onderzocht moeten worden.

Copyright Like2movit, 2013