Water

De rivieren de Waal en de Maas voeren regen- en smeltwater af. Dat betekent dat de waterstanden soms erg hoog kunnen zijn als het lang heeft geregend of als de sneeuw in de Zwitsers bergen smelt. Om overstromingen te voorkomen worden op diverse plaatsen nevengeulen aangelegd.
De Waal is een drukbevaren rivier, de scheepvaart op de Maas is wat rustiger. De Waal en de Maas zijn alleen via de sluis in het Kanaal van Sint Andries met elkaar verbonden.