2 en 3 oktober 2021 opening Klimaat-expositie “Na ons de zondvloed…..??”

Op zaterdag 2 oktober kunt u vanaf 11.00 uur de expositie bezoeken en op zondag 3 oktober is het centrum al vanaf 10:00 uur open.

In deze expositie laten wij de waarschuwingen zien van Gretha Thunberg en Rutger Bregman. Maar ook geven wij een beeld van de gemeentelijke adaptatie maatregelen in de Bommelwaard en het Land van Maas en Waal teneinde  de klimaatontwikkelingen de baas te blijven. Verder laten we zien wat je zelf kunt doen om hier een steentje aan bij te dragen.

Naast de ruimtelijke adaptatieplannen van de gemeenten zijn er ook de laatste plannen van Rijkswaterstaat en de waterschappen te zien over de dijkverbetering en de ruimte voor de rivier maatregelen. In beide thema’s wordt ook aandacht besteed aan de  natuurontwikkeling en de recreatieve functies. De kers op de taart wordt ingevuld door een expositie van de archeologische vondsten in “Over de Maas” en de historische achtergrondinfo over de forten de Voorne en St Andries.

Voor de schooljeugd is er een “Klimaatlab” en een “Waterlab ” ingericht. Hier kunnen de kinderen m.b.v. proefopstellingen zelf ontdekken hoe de natuurkundige processen m.b.t. klimaatverandering verlopen.

Beide dagen worden  opgeluisterd met muziek over water en  rivieren door “De muziekmaten”.

We sluiten zowel zaterdag als zondag om 17:00 uur.