Boerderij Educatie

Nationale buitenlesdag

 

Boerderij Educatie

Een praktijkles op een boerderij voegt veel toe aan de theorie. Jongeren weten bijvoorbeeld vaak niet waar hun voedsel vandaan komt. Op een boerderij zijn maatschappelijke vragen over leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid dagelijkse kost. Leerlingen leren hierover na te denken en ze te bespreken. Ook helpt een boerderijbezoek bij de ontwikkeling van praktische vaardigheden zoals meten, determineren, interviewen en onderzoeken. Boerderij-educatie Rivierenland (boerderijeducatierivierenland.nl)