Wereld Waterdag 22 maart 2023

Nationale buitenlesdag

 

De jaarlijkse Wereld Water Dag is een internationale dag in het teken van water. Het doel van de Wereld Water Dag is het bevorderen van het voorbereid zijn op rampen en het delen van kennis op regionaal niveau en het vergroten van het publieke bewustzijn over de diverse elementen van rampen die met water te maken hebben. Laten we ons op Wereld Water Dag voornemen om meer te doen om alle mensen in de wereld toegang te verschaffen tot veilig en zuiver water.

Lesmateriaal passend bij dit thema:

Klimaatexcursies:

Klimaatverandering,

Klimaat- en Waterlab

Leskist:

Water, drijven en zinken,

Water leeft,

Zuiver water,

Over de pot en de put