Week van de Groene Tuin

Nationale buitenlesdag

De week van de Groene Tuin vindt plaats van dinsdag 12 april tot 18 april, Tweede Paasdag. Door je schooltuin verder te vergroenen en te verduurzamen zorg je voor minder wateroverlast en hittestress. Bovendien verwelkom je zo insecten, vogels en andere dieren.

Wij kijken graag met je mee!

 Bijpassende materialen:

Leskist Lievebeest / Pieter de Pier / Bezige bijen / Moestuinieren / Moestuinkaarten / Themakist Klimaatverandering.

Excursie Klimaatverandering

Klimaat- en waterlab bij het Bezoekerscentrum De Grote Rivieren