Nieuwe subsidieronde

Jong Leren Eten

Op 1 september 2020 is de nieuwe subsidieregeling opengegaan.

Met als motto “Lekker naar buiten!” kunnen alle scholen in het primair onderwijs en kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.  Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Per schoollocatie kan maximaal 2000 Euro aangevraagd worden. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl  van Gezonde School.

Ook ons bezoekerscentrum participeert in deze regeling d.m.v.

School ondersteuning en levering van materiaalpakketten.

Zie ook onze “moestuinkistjes” op http://www.nmegids.nl/algemeen/lesaanbod/aanbodzoeken.php?aanbieder=gr