Prijzen voor leskisten gaan omhoog!

Zoals u weet, zijn wij voor ondersteuning van NME helemaal afhankelijk van de subsidies die de gemeenten verstrekken. Het is belangrijk, dat onze afnemers optimaal gebruik maken van de beschikbare budgetten om de voortzetting van subsidies te garanderen. Wordt er niet afgenomen, dan gaan de subsidies omlaag, en moeten de prijzen omhoog! Daarom beste mensen: bestel dit schooljaar nog tegen de oude prijzen, want na de zomervakantie gaan deze omhoog! Scholen die geen duidelijk zicht hebben op hun resterende budget, kunnen dit bij ons opvragen via educatie@bcdegroterivieren.nl