Stukje geschiedenis door Dhr. P. Zandee

Heerewaarden ligt ingeklemd tussen twee grote rivieren, de Maas en de Waal. Eeuwenlang is de riviervisserij een van de  belangrijkste bronnen van inkomsten voor Heerewaarden geweest. Hierbij speelde de natuurlijke omstandigheid, de ligging op een eiland tussen twee rivieren, een belangrijke rol. Deze bedrijfstak ging vanaf 1850 tot 1950 geleidelijk ten onder. Tot in de tweede wereldoorlog zwermde de vissersvloot uit over de Rijn tot diep in Duitsland. In 1952 had Heerewaarden nog 38 schokkers die ’s winters in de haven lagen.

De vervuiling van het milieu en de veranderingen in het Nederlandse waterbeheer zorgden ervoor dat de vispopulatie in de grote rivieren sterk terugliep. In 1957 werd  de laatste zalm gevangen. 

Reden voor enkele inwoners van Heerewaarden om aandacht te gaan besteden aan de historie van deze visserij. Materialen uit het vissersverleden werden verzameld en later opgeslagen op de zolder van een schuur aan de Maasdijk. Met deze artikelen werd in 1971 een eerste succesvolle expositie gehouden in dorpshuis ”De Vrijheid”.

Door de heer Besançon werden naar aanleiding hiervan Burgemeester P. Pols, en de heren N. van Veenendaal, G. van Son, H. Meurs, C. van Zetten, P. Lobregt, P. Zandee en J. Werps benaderd voor het oprichten van een stichting. Later werd raadslid Dhr. B. van Kessel als bestuurslid toegevoegd. Na veel vergaderen kreeg de doelstelling van het eerste uur vorm: de opzet van een Visserijmuseum. 

Er zou nog heel wat water door de rivieren vloeien voor het Milieu Centrum “De Grote Rivieren” op 16 juni 1986 door de toenmalige commissaris van de koningin Dhr. De Bruine officieel werd geopend om bezoekers te informeren over de teloorgang van de visserij. Inmiddels was de doelstelling van het eerste uur vervangen door een ruimere: de invloed van het menselijk handelen op zijn omgeving.
Dit tekende zich af in een tentoonstelling over de vroegere zalmvisserij op de grote rivieren en de effecten van de riviervervuiling op het waterleven. 

Vanaf 1997 werden de activiteiten van het Centrum uitgebreid en veranderde de naam in “Bezoekerscentrum De Grote Rivieren”. De doelstelling bleef bestaan, maar de doelgroepen  van het centrum werden verbreed met het begeleiden van  natuur- en milieueducatie op (basis)scholen. De huidige collectie oude materialen, foto’s en filmbeelden, het grote aquarium, de miniatuurbootjes en de Schokker in de tuin blijven echter getuigen van wat eens de voornaamste broodwinning voor de inwoners van Heerewaarden was, de riviervisserij.

 

Copyright Like2movit, 2013