Nationale Boomfeestdag 17 Maart 2020

Het streven van de Boomfeestdag is om ieder kind tijdens zijn of haar basisschooltijd minimaal één boom te laten planten. Omdat dit vaak de eerste natuurervaring is, wordt dit nooit meer vergeten. En als kinderen eenmaal enthousiast zijn gemaakt over de waarde van bomen en natuur, zullen zij deze kennis vroeg of laat ook weer overbrengen op ouders of andere opvoeders. Bomen zijn een super klimaatmaatregel: ze nemen niet alleen CO2 op en zuiveren de lucht, ze maken ook de school, woon- en werkomgeving koeler, gezonder en leefbaarder. Ze zorgen daarnaast voor een hogere biodiversiteit en een betere waterafvoer van hevige regenval. Neem contact met ons op om te praten over de mogelijkheden voor invulling van dit thema!