Subsidie Lekker naar Buiten

Nationale buitenlesdag

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs én kinderopvanglocaties een bijdrage van max €2000,- per locatie aanvragen voor drie activiteiten:

Moestuinieren / Koken / Excursie of gastles op het gebied van voeding.

Meer info op:  Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! | Jong Leren Eten