Lekker naar buiten

Het veranderende klimaat staat volop in de belangstelling, en vooral hoe we hiermee om moeten gaan. Bezoekerscentrum De Grote Rivieren geeft ook hieraan volop de aandacht. De Klimaatshow is een centrumles die nieuw is in ons aanbod en nu al te boeken via de mail. In het nieuwe schooljaar hopen wij u tevens een nieuwe themakist over klimaatverandering/adaptatie te kunnen aanbieden.