Klimaatexpositie!!

Nationale buitenlesdag
Zaterdag 2 oktober is de feestelijke opening van onze klimaatexpositie waar we afgelopen maanden druk mee bezig zijn geweest. Deze expositie geeft een inkijk in de komende ontwikkelingen in het rivierengebied m.b.t. klimaatadaptatie.
Voor kinderen is er een heus Waterlab en ook een Klimaatlab ingericht. Meer info volgt spoedig