Historische wandeling Heerewaarden

In het kader van Open Monumentendag starten op zaterdag 9 september historische wandelingen vanuit Bezoekerscentrum De Grote Rivieren. De rondleiding begint met een korte lezing over de bijzondere woonhuizen in de dorpskern. Heerewaarden is een uniek dorp op de smalle strook tussen de Waal en de Maas. Uniek op basis van veel aspecten: Waar vind je een gebied zoals rond Heerewaarden waar vier en waarschijnlijk vijf forten gebouwd zijn op een afstand van slechts enkele kilometers? Waar komen de Maas en de Waal zo dicht bij elkaar dat ze zelfs in het verleden een verbinding vormden? Waar stonden zoveel steenfabrieken in het verleden, zelfs zeven stuks? Waar vind je een haven waar de grootste binnenvisserijvloot van Nederland was? Allemaal spectaculaire elementen in het landschap tussen de twee grootste rivieren van Nederland. Een dorp waar de riviervisserij, steenfabricage en boerderijen de enige, maar wel grootste bron van inkomsten waren. Deze werkzaamheden brachten naast veel zwaar werk ook rijkdom, wat zich uitte in de vorm van grote, monumentale herenhuizen en mooie boerderijen. Afhankelijk van de aanmeldingen zijn zaterdag 9 september 4 rondleidingen door het dorp: om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur. Tijdsduur: ongeveer 2 uur. Maximale groepsgrootte: ongeveer 15 personen. Onderweg genieten van erwtensoep, een broodje en een hart versterking, in een gezellige omgeving met muziek door Heerewaardense inwoners. Het is goed om vooraf aan te melden. Bezoekerscentrum, Langestraat 38, tel.: 0487-572831 of E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Kosten: € 12,00 per persoon(inclusief soep, broodje en consumptie).

Prijswijziging per 1 september

Per 1 September zijn wij genoodzaakt onze prijzen licht omhoog te brengen.

Het gaat om de vergaderzaal en de rondleidingen.

Nadere informatie volgt, mocht u iets willen boeken of reserveren na augustus neem dan voor informatie contact op met onze beheerders.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 0487-572831

 

Boerderijwinkel J Kooijmans

Vanaf vandaag kunt u heerlijke streekproducten van Boerderijwinkel J. Kooijmans bij ons kopen. Een aantal van zijn sappen liggen ook in onze koeling en kunt u hier dus direct benutten. Lekker voor de kinderen tijdens of na het spelen op onze waterontdekplek! Binnenkort kunnen we het ook leuk verpakken voor u mocht u het cadeau willen geven.

Lezingen 2017

 

 

Lezingen in 2017 In het voorjaar van 2017 staan de volgende lezingen op de agenda:

 

Dinsdag 14 februari Rob Lenders over de invloed van de mens op het Rivierengebied De lezing gaat in op de fysisch - geografische ontstaansgeschiedenis van het rivierengebied sinds de laatste ijstijd (ca. 12.000 jaar geleden), hoe de mens daar in de loop der geschiedenis steeds meerinvloed op heeft uitgeoefend en wat dat betekend heeft voor de vegetatie maar vooral de dierenwereld van het Rivierengebied.

Dinsdag 14 maart Gerard van Doremaelen over Vogels in het Rivierengebied. Van Doremaelen is zeker geen onbekende in het bezoekerscentrum. Regelmatig verzorgt hij cursussen en lezingen waarin hij zijn grote kennis over vogels in het algemeen en in het bijzonder over vogels in het Rivierengebied deelt.

Donderdag 13 april: Jan Taat over Eendenkooien Het eerste gedeelte gaat over de algemene geschiedenis van de eendenkooi, wat is een eendenkooi en de geschiedenis van de eendenjacht die uiteindelijk leidde tot het fenomeen eendenkooi. Het tweede gedeelte gaat over de kooien in het Gelders Rivierengebied. Waar hebben ze gelegen, wie bouwde ze, waarom lagen er in dit gebied zoveel, economische aspecten en daarnaast anekdotes van en over kooikers. De lezingen beginnen om 20.00 uur, entree kost 4.00 euro, donateurs van het centrum hebben gratis toegang.

Waterontdekplek

WATERONTDEKPLEK

In de tuin van het bezoekerscentrum is een waterontdekplek gerealiseerd. Hier kunnen kinderen spelen met water en zand. Door middel van handpompen kunnen ze water laten stromen door bakken, hierdoor zien ze de stroming van het water. Ook kunnen ze het water stoppen door kleine sluisjes te sluiten. Zo ontdekken ze hoe het water, wanneer tegengehouden wordt, omhoog komt/stijgt.

Jaarverslag 2014 en beleidsplan 2015 tot 2020

 

 

 

Jaarverslag 2014:

Het Bezoekerscentrum de Grote Rivieren heeft als doel de belangstellenden en leerlingen van het basisonderwijs van de scholen in de gemeenten Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel te informeren in het menselijk handeling in het rivierengebied. Onder dat menselijk handelen dient te worden verstaan de door de mens in het verleden verrichte werkzaamheden, waarbij de rivieren worden gebruikt (riviervisserij en scheepsvaart), maar ook het beheren van het water om daarmee overstromingen en soortgelijke catastrofes te voorkomen. Ook is in het verleden dit menselijk handelen bepalend geweest voor de economische voor- en tegenspoed in dit gebied. Denk daarbij aan de agrarische sector, steenfabricage en riviervisserij.

In 2014 heeft het Bezoekerscentrum deze taken vorm gegeven door het tentoonstellen van de museale collectie Riviervisserij, waarbij specifiek aandacht geschonken werd aan de milieuontwikkeling in de laatste helft van de vorige eeuw. De tentoonstelling over de beheersing van het water van de rivieren de Maas en de Waal, waarbij de bijna overstromingen in het gebied Land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard bijzondere aandacht krijgen. Hoe gaan we om met de aanleg van nieuwe woonwijken? Daarnaast is er dit jaar speciale aandacht besteed aan de kinderen van 4 tot 9 jaar door de tentoonstelling “Over Nachten”. Een tentoonstelling die kinderen een inzage geven in het bos tijdens de nacht. Wat doen de dieren dan? Slaapt de vos, egel en ree?

Natuur Milieu Educatie. Het Bezoekerscentrum ondersteunt de biologie°, aardrijkskunde/ en geschiedenislessen op 39 basisscholen in de gemeente Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Dit wordt gedaan door het uitlenen van leskisten, lessen geven door gastdocenten en projecten in en rondom het Bezoekerscentrum. Speciale aandacht is geschonken aan diverse werkzaamheden in dit gebied door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, natuurvriendelijk tuinieren, vogelbestand, historische gebeurtenissen in de directe omgeving, sportvisserij en ontwikkeling van landkaarten door middel van lezingen:

  • Natuurvriendelijke oevers
  • Van versteende tuin naar tuinreservaat
  • Vogeltrek en bedreigde soorten
  • Ruilverkaveling
  • Sportvisserij in Nederland
  • Oude kaarten rivierengebied

Door middel van struintochten, het vogelkooitjesproject, bezoek aan fort Nieuw St. Andries en rondwandeling wordt extra aandacht gegeven aan natuur en historie van de nabije omgeving.

Deze activiteiten zijn ontwikkeld en ondersteund door een team van ongeveer 50 vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn onderverdeeld in mensen die het Bezoekerscentrum, qua gebouw, tuin, tuinmeubilair, beheer en expositie onderhouden. Daarnaast zijn er vrijwilligers die als gastdocent voor leerlingen van basisscholen optreden, leskisten prepareren en lesprogramma’s samenstellen. Een gezellig samenzijn van vrijwilligers met hetzelfde doel, namelijk anderen informeren.

 

Beleidsplan 2015 tot 2020:

1. Visie:

a. Ontwikkeling: de ontwikkeling van waterbeheersing door RWS, Waterschappen en Provincie.

b. Toekomst: door de verandering van het klimaat zal het rivierwater onvoorspelbaar zijn. Overheden moeten door hun ingrepen nu en in de toekomst calamiteiten voorkomen. Het Bezoekerscentrum kan hierover informatie bieden aan leerlingen BO + VO en overige geïnteresseerden. Het centrum moet zich onderscheiden van andere organisaties, zoals musea en educatieve organisaties. Via het NME zullen leerlingen d.m.v. leskisten en gastlessen geïnteresseerd worden in de handelingen in het rivierengebied. Daarvoor zullen innovatieve leskisten en lesmethoden ontwikkeld worden.

c. Ambities: het Bezoekerscentrum streeft ernaar om op termijn (2 jaar) het centrum van het Rivierengebied te worden waar alle informatie over de rivieren en waterbeheersing te vinden is.

d. Core-business: het Bezoekerscentrum informeert over waterbouwkundige strategie van overheden, RWS, Waterschappen en Provincie ter bescherming van de inwoners van dit rivierengebied (grens Duitsland tot Dordrecht).

2. Doelstellingen: SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden

a. Wij hopen binnen 2 jaar het Bezoekerscentrum in te richten als een informatiecentrum voor de waterbeheersing in het Rivierengebied. Hierbij willen wij een aparte plaats invullen om het gedrag van rivierwater zichtbaar te maken om daarmee inzicht te geven in het waarom bepaalde maatregelen door de overheid worden genomen. Er zal ook nadruk worden gelegd op de gevolgen van de klimaatveranderingen op de waterbeheersing.

b. Het Bezoekerscentrum zal uniek zijn in het Rivierengebied op het gebied van informatie waterbeheersing. Mede vanwege de ligging, midden in het rivierengebied met de verbinding tussen Waal en Maas en de natuurgebieden met verschillende forten op loopafstand.

c. Bezoek van leerlingen van BO + VO, en belanghebbenden, het uitlenen van leskisten en het geven van gastlessen zullen maatgevend zijn om succes te meten.

d. Het voortbestaan van het centrum is afhankelijk van de financiële toestand waarin het centrum kan verkeren. Daarom is het aantal bezoekers maatgevend voor het bestaansrecht. Voldoende leerlingen en belangstellenden.

e. Meetbare resultaten: 2000 volwassenen en 3000 kinderen. Uitleen van leskisten waarbij de vergoeding van de 3 gemeenten gewaarborgd zijn.

f. Bovenstaande meetbare resultaten dienen binnen een termijn van maximaal 2 jaar bereikt zijn (2018).

g. Door middel van enquêtes en contacten zal zichtbaar moeten worden wat onze doelgroep hiervan vindt. Jaarlijks zal dit onderzocht moeten worden.

Copyright Like2movit, 2013